M.Tech. CSE 2015

Roll No.NameEmail (@iitg.ernet.in)
154101006HEMANT JOSHIj.hemant
154101007SHRIDHAR RAVINDRA KULKARNIshridhar
154101008PRAKRITI MARWAHAp.marwaha
154101009AISHWARY JOSHIaishwary
154101010PARDEEP SINGH NAGRApardeep.nagra
154101011RAHUL SHIVNARAYAN MISHRArahul.mishra
154101013OMKAR PRADEEP SALVIomkar.salvi
154101014PAWAN KISHOR SINGREpawan.singre
154101015MIHIR UTTAMKUMAR NANAVATImihir.nanavati
154101017VINAYAK KERBA JADHAVvinayak.jadhav
154101018HEMANT PARASHARhemant.parashar
154101019SAHIL MANCHANDAsahil.manchanda
154101020RAHUL V S S PATCHIGOLLArahul.2015
154101021SAWINDER KAURsawinder
154101022MANASI SHRINIVAS SANTmanasi
154101023ANIRBAN LEKHARUanirban2012
154101026PARTHA PRITAM MAHANTApartha.mahanta
154101028PRATEEK YADAVprateek.yadav
154101029SUPREETI KATIYARsupreeti
154101030ABHIMANYUabhimanyu.2015
154101032NITU GANGWARn.gangwar
154101033SANDEEP KUMARsandeepk.2015
154101034PRASHANT KUMARprashant.2015
154101035KAVISH NARESHCHANDRA DAHEKARkavish
154101036JAINENDRA KUMARjainendra
154101037ANOOP KUMAR SINGHanoop.singh
154101038AMIT PRATAP SINGHamit.singh
154101039MANISH SINGHmanish.singh
154101040SOURABH HITENDRA GAVHALEg.sourabh
154101041NIRAJ NAGLEniraj.nagle
154101042ALOK RANJAN KUMARalok.2015
154101045BHUPENDRA MEENAbhupendra.meena
154101046SANJAY MUJALDAsanjay.mujalda
154101047MAJ ALANKAR V UMEDKARmaj.umedkar
154101048MAJ ADIT BHATIYAmaj.bhatiya
154101049MAJ AS WAMBURKARmaj.wambukar
154101050SUKANYA BHATTACHARJEEsukanya.2015
154101051NIHAL JAINnihal.jain
154101058TRINATH REDDY P.trinath
154101059PRATYUSH VERMAv.pratyush
154101060SHARMA PRIYAsharma.priya
154101061SAURABH RAJENDRAs.khatavkar
154101062TEJASRI YEDULAPURAMtejasri