CS 241, Software Engineering

Spring 2006 – 2007

 

Groups for Lab Projects

 

Group 1

 

5010117

KRISHNA BRAHMAM

5010118

KUNTIMADDI SRINIDHI

5010121

N. VIVEK

5010130

RAJESH A

 

 

Group 2

 

5010103

ANIKET MANGLAM

5010105

ASHISH KUMAR THAKUR

5010122

NISCHAL VERMA

5010150

KULDEEP SINGH BORA

 

 

Group 3

 

5010116

KOMAWAR NIKHIL

5010126

PRASHANT CHOURASIA

5010133

RISHABH GUPTA

5010136

SHANTANU MAHAJAN

 

 

Group 4

 

5010102

ALEKHYA

5010119

MONABILI BASUMATARY

5010129

R. VISHALI REDDY

5010152

PRODDUTURU MOUNICA

 

 

Group 5

 

5010140

SRAVAN KUMAR R

5010141

SRIKANTH

5010143

TATI RAGHUVEER

5010145

V. ANIL KUMAR

 

 

Group 6

 

5010153

SAMEER AGARWAL

5010114

KISHLAY

5010110

GOVERDHAN SINGH

5010127

PRAVEEN KUMAR

5010305

ASHISH KUMAR KHETAN

 

 

Group 7

 

5010139

SHREY GUPTA

5010111

INDRAJEET SINGH

5010151

NAVEEN CHERUKURI

5010115

KISHLAY KUMAR

5010137

SHASHI KANT KUNAL

 

 

Group 8

 

5010148

ASHISH PATRO

5010149

GAURAV CHADHA

5010124

RAKESH KUMAR

5010135

SANDEEP KUMAR

 

 

Group 9

 

5010120

MANISH GUPTA

5010108

D. PARASARA SRIDHAR

5010101

ABHISHEK ROY

5010109

DIPANKAR DAS

 

 

Group 10

 

5010134

ROHAN AGARWAL

5010107

CHINMAY VINOD

5010106

ATIF JAMIL

5010142

SUNIL KUMAR MEENA

 

 

Group 11

 

5010138

SHIKHAR SACHAN

5010104

ASHISH KUMAR KAKRAN

5010113

KAMAL BAID

5010144

UTKARSH SHARMA

 

 

Group 12

 

5010128

PRIYADARSHI SHARMA

5010146

V. RAGHAVENDER

5010125

PRANJUL YADAV

5010131

RAKESH ROSHAN

 

 

Group 13

 

5010147

VARUN CHAWLA

5010123

NISHANT TANDON

5010112

JITENDRA TAID

5010132

RAVISH KUMAR

 

 

Group 14

 

4010117

KRISHNA JAYADEV K

4010119

KUMAR PRATYUSH

4010127

NARESH TIRGAR

4010133

PRASHANT KUMAR

 

 back to homepage