MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT
  Office Res. E-mail (@iitg.ernet.in)
Ext Direct Ext Direct
Faculty
H.O.D. 2651       hodmech
Bandopadhya Dibakar 2653   4653   dibakarb
Banerjee Atanu 2679   4679   atanub
Bag Swarup 2686   4686   swarupbag
Basu Dipankar N. 3431   5431    dnbasu
Biswas Pankaj 2675   4675   pankaj.biswas
Chakraborty D. 2666   4666   chakra
Das Manas 3427    5427    manasdas
Dass A.K. 2654   4654   anoop
Deepak R. Sangamesh 3432   5432    
Dixit U.S. 2657  9954498115 4657   uday
Dwivedy S.K. 2670   4670   dwivedy
De Arnab K. 2672   4672   akd
Dalal Amaresh 2677   4677   amaresh
Gadgil Hrishikesh 3430   5430    hrishi
Gavara Madhusudhna R. 3429    5429    gmadhu
Goutam Sachin Sing 3433   5433    
Shymanta M Hazarika 3437       s.m.hazarika
Joshi S.N. 2678   4678   snj
Kakoty S. 2659   4659   sashin
Krishna Murthy K.S.R. 2658   4658   ksrkm
Kanagaraj S. 2676   4676   Kanagaraj
Khanikar Prasenjit 3438   5438    
Kore Sachin 2652   4652   sdk
Kulkarni Vinayak 2655   4655   vinayak
Kalita Karuna 2680   4680   Karuna.kalita
Kumar Bhaskar 3436   5436    
Kumari Poonam 3434   5434    
Mahanta P. 2662   4662   pinak
Mandal Pranab k 3435   5435    
Mehta Balkrishna 3439   5439    
Mishra S.C. 2660   4660   scm
Muthukumar P. 2673   4673   pmkumar
Muthu Nelson 3440       nelsonm
Narayan R. Ganesh 2669   4669   ganu
Natarajan Ganesh 2685   4685   n.ganesh
Panda Satyajit 2664   4664   spanda
Pandey Manmohan 2687   4687   manmohan
Reddy A. Narayan 3428   5428    
Robi P.S. 2668   4668   psr
Saha U.K. 2663   4663   saha
Sahu N. 2665   4665   shock
Sankar M. Ravi 2684   4684   evmrs
Sharma Deepak 2661    4661    dsharma
Sukhamoy Pal 2656   4656   spal
Somayaji Chandramohan 2674   4674   cmsomayaji
Senthilvelan S. 2671   4671   ssvelan
Saxena Anupam 3435   5435    
Tiwari R. 2667   4667   rtiwari
Unal Ainul 3437   5437    
Staff
Paul Pranjal, SO GR-II 2683   4683   pranjol
Saikia Rituraj, SO GR-II 2682       rsaikia
Sarma D.K. , AWS 2681   4681    dks
Bordoloi Dhruba Jyoti, TS 2697       djb
Kalita Amal, JTS 2695       amal
Basumatary Jiten,JTS 2694       jitenb
Das N. K. ,  TS 3414       nandan
Borah Nip, JTS 2688       nip
Sarma Sanjib, JTS 2689       sanjib.s
Choudhury Bijoy Kr. , JT 2698        
Khaklary Dhaneswar, JT 2698        
Chetri Dilip , JT 2698       chetri
Deka Dipak Kr. , JT 2698       dkd
Saikia Jaykrishna, , JT 2698       joykrishna
Gogoi Lakhinath, JT 2698        
Medhi M. C. , JT 2698       minesh
Sarma Mrinal, JT 2698        
Baishya Manoj Kr., JT 2698        
Saikia Nidul, JT 2698        
Saikia Parag, JT 2698        
Gohain Upen , JT 2698       ug
Deka Kulen Ch. , JT 2698        
Saikia Dhruba Kr., Jr. Assistant 2700       dhb
Das Nandeswar, JS 2700       nds
Deka Kulen Ch. , Attendant 2698        
Das Shyamanta, Jr. Attendant 2700        
Indrajit Chakraborty (Post Doctoral) 2471        
LAB & Others
RuTAG-NE 2691        
Adv. Manufac. Lab 2690        
Centre for Energy Lab 2696        
Vibration Lab 2697        
RS Room 3426        
Workshop 2698
3411
3412
3413
3414
       
CAD Lab 2695        
Material Sc. Lab 2694        
Machatronics Lab. 2688        
SOM Lab 2689        
Tharmal Science Lab. 3446        
Fax 2699        
Office 2700       mechoff

For making a direct phone call to any IITG Intercom Number: Dial 258 XXXX , where XXXX is the extension number.
For Telephone Complaints : 2915 (Academic & Admin Cplx),2906 (Residential Complex), 2909 (All Hostel & GH)